Cilji

 

 

Namen GIBALNICE HOPHOP je druženje ljubiteljev športa in drugega rekreacijskega športa in tako prispevati k razvoju športa  v Republiki Sloveniji  s sledečimi zastavljenimi cilji:

  • sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se amatersko, strokovno ali znanstveno raziskovalno ukvarjajo z športom, telesno vzgojo in drugimi vrstami rekreacijskega športa,
  • si prizadeva za visoko strokovno raven dela,
  • se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva,
  • seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja društva,
  • s prirejanjem športnih prireditev, ozaveščanje o pomembnosti športa,
  • spodbuja strokovno izpopolnjevanje članov društva 

 

Več informacij

Rok  031 221 413
Blaž  041 875 642

info@gibalnicahophop.si

Novice

Novo!!!   Bike šola...Zbiramo prijave.
 
Aktualno: Aktivne počitnice 2020

Sponzorji

Banner