To je zgodba o športni šoli, ki želi postati najboljša pri izvajanju športnih aktivnosti za otroke. To je zgodba o Gibalnici HopHop, ki že 10 let ENERGIJO VAŠIH OTROK USMERJA V NJIHOV RAZVOJ.

Preko 5000 otrok in njihovih staršev v teh letih je dokaz, da smo s strokovnim, predvsem pa z naprednim pristopom ustvarili pogoje in program dela, ki nudi otrokom največ za njihov razvoj.

V Gibalnici HopHop otrok ne usmerjamo ozko v en šport. Tako smo TELOVADBI, ki je osnova vseh dejavnosti dodali dodatne programe (PLAVANJE, SMUČANJE, ROLANJE, BIKE ŠOLA, AKTIVNE POČITNICE). S tem smo zagotovili širino gibalnih izkušenj, ki so ključne za kasnejše učenje bolj zahtevnih prvin različnih športov.

IZHODIŠČA:

  • Program vodijo učitelji, ki so strokovno usposobljeni in bodo odgovorno in varno poskrbeli za čim boljši napredek in motivacijo otrok.
  • V ne tekmovalnem, igrivem vzdušju bodo otroci pridobil ogromno znanja in gibalnih izkušenj.
  • Naučili se bodo premagovati izzive, strahove in se izražati bolj samozavestno.
  • Razvijali bodo občutke zadovoljstva ob obvladanju telesa in izražanja z gibanjem.
  • Otroke bomo spodbujali h humanim medsebojnim odnosom in k športnemu obnašanju (fair playu).
  • Načrtno bomo spremljali in vrednotili otrokove dosežke.
  • Individualno se bomo posvetili posamezniku, da bo uspešen in motiviran.