Program vodijo učitelji, ki so strokovno usposobljeni in bodo odgovorno in varno poskrbeli za čim boljši napredek in motivacijo otrok.

BLAŽ VIŠNAR
BLAŽ VIŠNARprof. Športne vzgoje
ANJA KALOH
ANJA KALOHprof. Športne vzgoje
ANJA PRIMOŽIČ
ANJA PRIMOŽIČprof. Športne vzgoje
PRIMOŽ JANŽIČ
PRIMOŽ JANŽIČprof. Športne vzgoje
NEVEN IVETIČ
NEVEN IVETIČprof. Športne vzgoje
MATEJ MRAVLJAK
MATEJ MRAVLJAKdiplomant Športne vzgoje (UN)