TELOVADBA

Otroci pri TELOVADBI skozi igro v ne tekmovalnem, igrivem vzdušju razvijajo gibalne sposobnosti. S prepletanjem programov gimnastične abecede, atletske abecede, naravnih oblik gibanja in iger z žogo bodo pridobili ogromno znanja in gibalnih izkušenj, ki bodo široka podlaga, temelj, na katerem je mogoče nadgrajevati različna športna znanja.

Ker se zavedamo, da vsak otrok napreduje v svojem ritmu, se mu bomo poskušali posvetit čim bolj individualno. Na tak način bomo zagotovili najboljšo vadbo otrokom, ki so nadarjeni za šport in tudi tistim manj spretnim, ter vsem zagotovili najboljši napredek.

 • KJE:   Maribor (telovadnica Vrbanska – pod kalvarijo), Slov. Bistrica (telovadnica srednje šole in telovadnica 2.OŠ)
 • KDAJ: od 1.10 dalje

GIBALČKI

V skupini Gibalčkov vadijo otroci od 2. do 3. leta starosti skupaj s svojimi starši. Skupaj s starši se otrok počuti varno, da se lahko brez težav loteva svojih prvih vragolij v telovadnici.

 • Otroci spoznajo okolje in način dela Otroške gibalnice HopHop.
 • Spoznajo naravne oblike gibanja (plazenja, lazenja, plezanja, tek …).
 • Naučili se bodo ogromo novih elementarnih iger.
 • Spoznajo igre z žogo.
 • Spoznajo osnove atletske in gimnastične abecede.

Vadba poteka 1x tedensko po 45 minut.

PRIJAVA

SKOKICE

V skupinah Skokice vadijo otroci od 3. do 6. leta starosti (otroci so razporejeni v skupine po starosti…3 letniki skupaj, 4 letniki skupaj, 5 letniki skupaj…. ). Otroci vadijo samostojno, brez staršev. Otroci bodo skozi igro razvijali gibalne in funkcionalne sposobnosti. Naučili se bodo premagovati izzive, strahove in se izražati bolj samozavestno.

Vsebine, ki jih otroci spoznajo:

 • Gimnastika
 • Atletika
 • Igre z žogo (nogomet, košarka, tenis…)
 • Ostali športi – otroci spoznajo tudi ostale športe, njihove značilnosti  in pravila (plezanje, ples, hokej, baseball, borilne veščine…)

Program je zasnovan odprto, kar pomeni, da poleg poučevanja temeljnih vsebin omogoča učitelju izbor različnih vsebin glede na znanje in sposobnosti učencev.

Vadba poteka  1x tedensko (60min) za 3 letnike

   1x ali 2x tedensko (60min) za 4, 5 in 6 letnike

PRIJAVA

ŠOLA ŠPORTA

Šola športa in koordinacije je za vse otroke od 6. leta naprej. Otroci v tej skupini že imajo osnovno motorično znanje in poznajo osnove različnih športov. Otroci bodo v obliki treningov (tako kot to počnejo pravi športniki) nadgradili znanje različnih športov (ŠPORTI Z ŽOGO, GIMNASTIKA, ATLETIKA). Pridobili bodo ogromo gibalnih izkušenj, ki bodo široka podlaga za kasnejše ukvarjanje s športom.

Koordinacija je motorična sposobnost usklajenega gibanja celega telesa. Posebej v ne naučenih, nepredvidljivih in zahtevnih motoričnih nalogah. V največji meri jo lahko razvijamo nekje do 10. leta starosti.

Otroci bodo skozi netipične motorične naloge razvijali koordinacijo. Postajali  bodo spretnejši,  kar jim bo zelo koristilo pri hitrem napredovanju pri različnih športih.

 • Različni spretnostni poligoni.
 • Hoja po vrvi.
 • Skoki na mali prožni ponjavi.

Vadba poteka 1x ali 2x na teden po 60 min.

PRIJAVA